• Punarvasu/Punarpoosam/Punaratam Nakshatr...
  Guru/Brihaspati/Dakshinamurthy(Jupiter) Temple
  1151
 • Punarvasu/Punarpoosam/Punaratam Nakshatr...
  Guru/Brihaspati/Dakshinamurthy(Jupiter) Sannadhi
  1151
 • Punarvasu/Punarpoosam/Punaratam Nakshatr...
  Guru/Brihaspati/Dakshinamurthy(Jupiter) Sannadhi
  1151
 • Pushya/Poosam/Puyam Nakshatra
  Shani Bhagawan(Saturn) Sannadhi
  1151
 • Pushya/Poosam/Puyam Nakshatra
  Shani Bhagawan(Saturn) Sannadhi
  1151
 • Pushya/Poosam/Puyam Nakshatra
  Shani Bhagawan(Saturn) Sannadhi
  1151
 • Ashlesha/Ahilyam/Ayilyam Nakshatra
  Budha Bhagawan(Mercury) Sannadhi
  1151
 • Ashlesha/Ahilyam/Ayilyam Nakshatra
  Budha Bhagawan(Mercury) Sannadhi
  1151
 • Magam/Makha Nakshatra
  Kethu Bhagawan Temple
  1151
 • Magam/Makha Nakshatra
  Kethu Bhagawan Sannadhi
  1151
 • Purvaphalguni/Pooram/Puram Nakshatra
  Sri Ranganathar Temple
  1151
 • Purvaphalguni/Pooram/Puram Nakshatra
  Shukra Bhagawan(Venus) Temple
  1151
 • Purvaphalguni/Pooram/Puram Nakshatra
  Shukra Bhagawan(Venus)
  1151
 • Uttaraphalguni/Uttiram/Uttram Nakshatra
  Edayathumangalam Mangalyeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Uttaraphalguni/Uttiram/Uttram Nakshatra
  Surya Bhagawan(Sun) Temple
  1151
 • Uttaraphalguni/Uttiram/Uttram Nakshatra
  Surya Bhagawan(Sun) Sannadhi
  1151
 • Hastha/Astham/Attam Nakshatra
  Chandra Bhagawan(Moon) Temple
  1151
 • Hastha/Astham/Attam Nakshatra
  Chandra Bhagawan(Moon) Sannadhi
  1151
 • Hastha/Astham/Attam Nakshatra
  Kripakupureshwarar Shiva Temple
  1151
 • Chitra/Chittirai/Chitta Nakshatra
  Angarakan/Mangala Bhagawan(Mars) Temple
  1151