• Shukra Bhagawan(Venus)
  Vishnu Stalam
  1151
 • Guru/Brihaspati/Dakshinamurthy(Jupiter)
  Rockfort (Malaikottai), Trichy, TamilNadu
  1151
 • Puja For Shani Bhagawan
  Sringeri Sharadamba Temple
  1151
 • Sri Navagraha Puja
  Sringeri Sharadamba Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Arunachaleshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Naganathaswamy Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Agnipureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Kashi Vishwanathar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Brahmapureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Mangalyeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Oushadeshwarar/Marundheshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Hari Theertheshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Kripakupureshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Sri Lakshmipureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Gaathra Sundareshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Abhaya Varadeeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Athitheeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Akashapureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Akshayapureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Navagraha Sannadhi
  Sri Karkadeshwarar Shiva Temple
  1151