• Sri Garuda Alwar Sannadhi
  Chithra Ratha Perumal Vishnu Temple
  1151
 • Sri Garuda Alwar Sannadhi
  Varadaraja Perumal Vishnu Temple
  1151
 • Sri Aghora Veerabhadrar Sannadhi
  Kashi Vishwanathar Shiva Temple
  1151
 • Sri Sudharshan Mandir
  Sri Puri Jagannath Temple
  1151
 • Sri Balabhadra Mandir
  Balaram
  1151
 • Sri Subhadra Mandir
  Sri Puri Jagannath Temple
  1151
 • Sri Maa Ganga Mandir
  Sri Nageshwar Temple Jyotirlinga Shiva Temple
  1151
 • Sri Maa Ganga Mandir
  Baba Baidyanath Shiva Temple
  1151
 • Sri Maa Taara Mandir
  Baba Baidyanath Shiva Temple
  1151
 • Sri Shankaracharya Mandir
  Pashupathinath Shiva Temple
  1151
 • Sri Adiseshan Sannadhi
  Seshapureeshwarar Shiva Temple
  1151
 • Sri Guru Dattatreya Mandir
  Shani Shingnapur,Ahmednagar, Maharashtra
  1151
 • Sri Balarama Sannadhi
  Tiruvallikeni Parthasarathy Temple
  1151
 • Sri Pradhyumnar Sannadhi
  Tiruvallikeni Parthasarathy Temple
  1151
 • Sri Aniruddhar Sannadhi
  Tiruvallikeni Parthasarathy Temple
  1151
 • Sri Satyaki Sannadhi
  Tiruvallikeni Parthasarathy Temple
  1151
 • Sri Ganagapur Dattatreya Temple
  Ganagapur,Gulbarga, Karnataka
  1151
 • Sri Garudaalwar Sannadhi
  Rajagopalaswamy Temple
  1151
 • Sri Lingodhbhavar Sannadhi
  Kapaleeshwarar Temple
  1151
 • Sri Veerabhadra Sannadhi
  Brahmi Durga Parameshwari Temple
  1151