Seek | Discover | Get Blessed

Havan

View All
View All

Remedy Pujas / Dosha Pujas

View All

Combination Pujas

View All
View All

Popular & Famous Temples

View All
View All

Sarpa Dosha Pujas

View All
Nagercoil Nagaraja Temple
Puja For Sarpa Dosham
1151
Puja in 2 Temples for Sarpa Dosham
Mannarasala Nagaraja Temple & Vetticode Nagaraja Temple
2001
Puja in 4 Temples for Sarpa Dosham
Tirunageshwaram Raahu Temple, Tirupaampuram Rahu Kethu Templ...
3751
Puja in 4 Temples for Sarpa Dosham
Srimad Anantheshwara Temple, Kukke Subramanya Temple, Mugwa ...
4051
Puja in 7 Temples for Sarpa Dosham
Srimad Anantheshwara Temple, Srikalahasti Raahu Kethu Temple...
5601
View All

God And Goddesses

Karmanghat Hanuman Temple
Karmanghat Hyderabad Andhrapradesh
1151
Tiruvahindrapuram Hayagreevar Perumal Vi...
Thiruvahindrapuram, Cuddalore, TamilNadu
1151
Sri Gajalakshmi Sannadhi
Oushadeshwarar/Marundheshwarar Shiva Temple
1151
Srivilliputhur Vaidyanathaswamy Shiva Te...
Srivilliputhur, TamilNadu
1151
Kanipakam Swayambu Varasiddhi Vinayaka G...
Kanipakkam, Chittoor, AndhraPradesh
1251
View All
Developed by ThirstyFish